-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ

รหัสโรงเรียน : 020318

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 0852647160

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ

-- advertisement --