-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา

รหัสโรงเรียน : 020336

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 184 – หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034-517953

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา

-- advertisement --