-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพุพรหม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพุพรหม

รหัสโรงเรียน : 020233

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 0822487595

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุพรหม

-- advertisement --