-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย

รหัสโรงเรียน : 020324

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 253 – หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034-919944

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย

-- advertisement --