-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสำโรง

รหัสโรงเรียน : 020260

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ : 034540183

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสำโรง

-- advertisement --