โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแกใน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแกใน

รหัสโรงเรียน : 020253

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแกใน – หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ : 034919904

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแกใน