-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโสน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโสน

รหัสโรงเรียน : 020304

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 สระกระโจม-หนองฝ้าย หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034576287

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโสน

-- advertisement --