-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

รหัสโรงเรียน : 020314

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 – หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034919951

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

-- advertisement --