โลโก้โรงเรียนบ้านหลังเขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลังเขา

รหัสโรงเรียน : 020257

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหลังเขา หนองกร่าง หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220

โทรศัพท์ : 0819428224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลังเขา