-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

รหัสโรงเรียน : 020299

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 – เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว

-- advertisement --