-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่เจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่เจริญ

รหัสโรงเรียน : 020255

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 034-540184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่เจริญ

-- advertisement --