-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 020234

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 034-540447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)

-- advertisement --