-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

รหัสโรงเรียน : 020306

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 – หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034540188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ

-- advertisement --