-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)

รหัสโรงเรียน : 020250

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี-ด่านช้าง หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 0892588471

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)

-- advertisement --