-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030548

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านกุดครอง – ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0854207861

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดครองวิทยาคาร

-- advertisement --