-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 030198

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : 043890309

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

-- advertisement --