โลโก้โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030215

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา