-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 030142

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043831057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

-- advertisement --