-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 030033

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองแสงจันทร์ – บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0872221001

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

-- advertisement --