-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030159

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 217 วิเศษศิลป์ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043830207

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร

-- advertisement --