-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกว้าง

รหัสโรงเรียน : 030010

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกกว้าง – ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0933590122

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกว้าง

-- advertisement --