-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030554

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายป่าแดงวิทยา

-- advertisement --