โลโก้โรงเรียนหนองตุวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองตุวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030161

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนหนองตุวิทยา ขอนแก่น-อำนาจเจริญ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองตุวิทยา