-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวขวาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวขวาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030177

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวขวา – หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวขวาวิทยา

-- advertisement --