-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ

รหัสโรงเรียน : 030563

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ – ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ

-- advertisement --