-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 030214

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : 0817085929

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา

-- advertisement --