-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

รหัสโรงเรียน : 030463

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 46210

โทรศัพท์ : 080-1955289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

-- advertisement --