-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกกลางวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกกลางวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030542

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกกลางวิทยา

-- advertisement --