โลโก้โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 030015

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0885724016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี