โลโก้โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 030206

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : 0872340215

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์