-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

รหัสโรงเรียน : 030196

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน

-- advertisement --