-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030284

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร

-- advertisement --