-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์

รหัสโรงเรียน : 030288

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 043-890091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์

-- advertisement --