-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

รหัสโรงเรียน : 030278

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านกุงเก่า ท่าคันโท-กระนวน กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 0834183339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

-- advertisement --