-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030439

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 หนองกุงศรี-วังสามหมอ หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

โทรศัพท์ : 0812600645

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร

-- advertisement --