-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

รหัสโรงเรียน : 030272

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านท่าคันโท ท่าคันโท กระนวน ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 043877012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

-- advertisement --