-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 030565

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 0-4389-9964

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี

-- advertisement --