-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี

รหัสโรงเรียน : 030078

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 043019297

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี

-- advertisement --