-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแสง

รหัสโรงเรียน : 030107

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแสง – เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 043890146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแสง

-- advertisement --