-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 030285

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง – กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกลาง

-- advertisement --