โลโก้โรงเรียนหนองแสงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแสงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030369

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแสงวิทยา