-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030118

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร ตำบลบัวบาน – บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร

-- advertisement --