โลโก้โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 030566

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

โทรศัพท์ : 043854268

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา