-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสูงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสูงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030125

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสูงเหนือ – โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์ : 0894179253

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสูงวิทยา

-- advertisement --