-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 030338

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เขาวง-บัวขาว กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043-859116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

-- advertisement --