โลโก้โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์

รหัสโรงเรียน : 030495

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 0986537993

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์