-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาขามวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาขามวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030242

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 184 – นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043136050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาขามวิทยา

-- advertisement --