-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาสีนวลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาสีนวลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 030517

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนนาสีนวล ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ – นาคู นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาสีนวลวิทยา

-- advertisement --