-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้

รหัสโรงเรียน : 030508

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สายนาวัง นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 0895697871

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดตาใกล้

-- advertisement --