-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)

รหัสโรงเรียน : 030329

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านขมิ้น – ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)

-- advertisement --